Spesialister og Offiserer som profesjonelle.

Spesialister og offiserer i fremtidens forsvar profesjonsutvikling og operasjonsoptimalisering.

Christian Moldjord og Trygve J. Steiro

GILs lederskapskonferanse 1.- 3. november 2016 var i år fulltegnet med 266 deltakere samlet i Luftkrigsskolens storstue Lille Norge. Dette er det høyeste antallet siden starten i 1999. GIL (m) Brigader Tonje Skinnarland betegnet konferansen som svært viktig og at den hadde gitt Luftforsvarets ledelse innspill i prosessen videre med ny Ordning for Militært Tilsatte (OMT). Følgende overordnede problemstillinger ble belyst:

  • Hvordan skal vi tilpasse OMT til et Luftforsvaret på vei inn i femte generasjons krigføring?
  • Hvordan skal vi lykkes med implementering og herunder samspillet mellom spesialister og offiserer?
  • Hvordan utvikler vi våre spesialister og offiserer i fremtidens Luftforsvar – herunder krav til kompetanse og ledelse?
  • Hvordan bygger vi profesjonskultur i en kompetanseorganisasjon?
  • Hva er suksesskriterier og fallgruver?

Rett før konferansen fikk vi den triste melding at vår GIL, Generalmajor per Egil Rygg gikk bort 31 oktober. Dette preget oss alle, men konferansen ble åpnet og gjennomført som planlagt etter at Brigader Tonje Skinnarland hadde avlagt sine ord til minne om Per Egil Rygg.

Et viktig innslag i konferansen var utnevning og kårdeoverrekkelse for Luftforsvarets nye kommandersersjanter. Luftforsvarets Musikkorps bidro til å skape en flott ramme rundt både minneord, konferanse og seremoni. Musikkorpset demonstrerte nok en gang at de evner å spille på flere strenger fra sorg til glede og latter.

Lederskapskonferansen har et tett program og det var mange og svært aktuelle innlegg som berørte OMT. Det var gode diskusjoner i gruppearbeidet og flere trakk frem den store takhøyden på konferansen. Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen trakk frem dette og anerkjente spesielt de ærlige og oppriktige innleggene. De gode diskusjonene og den uformelle tonen fortsatte i messa på kveldene og særlig på den tradisjonelle tapasaften. En stor takk til Luftkrigsskolens kjøkken som bidro til en fantastisk konferansemiddag.

Christian Moldjord og Trygve J. Steiro var programansvarlige på vegne av GIL for konferansen.

 

Del innlegget