Markering av Forsvarets minnedag

3. november 2017 ved Luftkrigsskolen

Invitasjon

Sjef Luftkrigsskolen har stor glede av å invitere til markering av Forsvarets minnedag 3. november 2017 ved Luftkrigsskolen.

Program

11:15  Oppstilling på Luftkrigsskolen.

Diktlesing av Kadett Benjamin Stabell fra 1. avdeling.

Ord for dagen av Stasjonsprest, Major Frode Lagset.

Kransenedleggelse, Sjef Luftkrigsskolen.

Bønnsignal, Luftforsvarets musikk korps.

Ett minutts stillhet for våre kamerater.

Seremonien avsluttes.

Ca. 11:45 Lunsj inntas i messen.

 

Administrativ informasjon

Påmeldingsfrist

Bekreftelse på deltakelse bes gitt til Major Morten Angvik-Kristiansen på telefon 73 99 54 66 eller email morten.angvik-kristiansen@lksk.mil.no innen 26. oktober kl. 1200.

Parkering

Det vil i forkant av, torsdag 2. november, bli stengt for parkering på seremoniplassen. Gjester og ansatte henvises til parkering på nedsiden av Rødbrakke, Hvitbrakke eller Idrettshall.

Kadetter bes benytte parkering på oversiden av skolebygg (Bunkertak).

Bespisning

Sjef Luftkrigsskolen inviterer også til lunsj.

Skulle det mot formodning være noen som skulle ha glutenallergi eller annet, vennligst meld fra om dette under påmelding.

Antrekk

Militært tilsatte

P3 – Paradeantrekk 3 Seremoni. Viser til uniformsreglementet for utfyllende bestemmelser.

Sivilt tilsatte og gjester

Menn – Mørk dress

Kvinner – Mørk drakt/ kjole

Avslutning

Vi håper dere har anledning til å markere denne dagen sammen med Luftkrigsskolen og hjertelig velkommen.

Del innlegget