Kadettsamfunnet

Søknadsrunde 2021

Stillingsutlysning i Kadettsamfunnet 2021 Stillingsutlysning Generell infoDenne søknadsrunden gjelder stillinger tilknyttet gruppene i Kadettsamfunnet utlyses, slik som LUMAK, KAFKA osv. Dette er stillinger kull Skare (70) overtok i fjor på samme tid.På grunn av nytt data/mail-system har vi besluttet at den beste løsningen er å gjøre søknadsprosessen ved å publisere de ledige stillingene på nettsiden […]