Læring og lederutvikling

Læring og lederutviklingsgruppa har som visjon å være den beste arenaen for læring og lederutvikling på Luftkrigsskolen.

I en ellers travel hverdag med akademisk tilnærming, har vi i læring og lederutviklingsgruppa en mer praktisk tilnærming til lederskap og utvikling. “Lekenhet i lederskap” er mottoet til gruppa, der man prøver å gjøre workshops og arrangement til sosiale happenings, ikke bare fokus på det faglige.

Hensikt

Læring og lederutvikling skal være en arena hvor kadetter kan utfolde seg kreativt, faglig og i veilederrollen. Gruppen skal stå for den skarpe lederutviklingsarenaen ved Luftkrigsskolen. Dette gjøres gjennom å holde en rekke seminarer for studenter og bedrifter, med spesielt fokus på egenutvikling og teambuilding.

Gjennom flere workshops gjennom året jobber vi med utvikling av caser og nye produkter som tilbys studenter og bedrifter.

Produktene er blant annet:

  • Seminar med fokus på selvutvikling
  • Pakke med tre seminarer med fokus på teamutvikling

 

Ønsker du mer info eller har andre spørsmål, ta kontakt:

Kontaktpersoner:

Eivind Holstad
Email