LUMAK

Luftkrigsskolens Markedsføringskomite (LUMAK) er opprettet av kadettene for kadettene. Det er en frivillig studentorganisasjon underlagt hovedorganisasjonen Kadettsamfunnet. LUMAK skal bidra til å skape til et godt studentmiljø blant kadettene og andre studenter, og hjelpe til med å gjøre kadettenes studietid mer sosial.

LUMAK skal sørge for et godt sosialt samhold for alle kadettene på Luftkrigsskolen. Luftkrigsskolen er den minste krigsskolen med rundt 80 kadetter, som øker mulighet til å ha tette og gode sosiale forhold og bekjentskap til alle på skolen på tvers av kullene. For å vedlikeholdet dette samholdet, skal LUMAK bidra med å arrangere uformelle og formelle arrangement  for alle kadettene på skolen.

Mål:

LUMAK har som mål å jobbe for å øke Luftkrigsskolens synlighet i Trondheim.

LUMAK har som mål å integrere kadettene ved Luftkrigsskolen i det sivile studentmiljøet i Trondheim.

LUMAK skal bidra til en positiv og sosial arena for kadettene.

Ansvarsområder:

Avtaler

Kadettene på Luftkrigsskolen går ulike bachelor studier, og har dermed de studentrabattene som følger med det å være en student. Det jobbes også med å skape særegne avtaler til fordel for kadetter på LKSK. Disse avtalene kan man finne på nettsiden.

Salg av profileringsartikler:

Som en måte å synliggjøre Luftkrigsskolen har LUMAK ansvar for salg av ulike profileringsartikler, slik som skolegenser, skolejakke, t-skjorte, treningstøy, slippsnåler og lignende.

Infoskjerm:

Infoskjermen på skolen er driftet av LUMAK og befinner seg i andre etasje ved trappeoppgang til Gråkallen, i skolebygget. hensikten med den er å informere kadettene om ting som skjer på skolen, i Trondheim, arrangement og annen vesentlig info. De som ønsker informasjon på skjermen sender mail til informasjonsansvarlig Joakim Schultz.

Nettsiden, Instagram og Snapchat:

Nettsiden driftes av LUMAK, som skal være en kanal for informasjon til kadettene og andre som ønsker å få med seg hva kadettene på skolen driver med. Dette innebærer korte artikler fra turer og øvelser, til større saker av faglig og underholdende interesse, informasjon om hvordan det er å være kadett, og hvilke muligheter en kadett har på Luftkrigsskolen.

Instagram blir benyttet som en god profileringskanal der det legges ut bilder fra ulike opplevelser kadettene på Luftkrigsskolen har.

Foredrag

Det er viktig for LUMAK å kunne bidra inn på ulike arenaer og arrangement. Det er blitt annet holdt foredrag for sivile studenter om hvordan det er for kvinnelig leder å jobbe i et mannsdominert yrke (samarbeid med BI 2014), den sikkerhetspolitiske situasjonen i Norge og Forsvarets mange muligheter, tema dager med YATA og mye mer. LUMAK ønsker å dele kunnskap, øke sjansen for å bli kjent med, samarbeide med, og å skape forståelse hos andre sivile studenter i Trondheim.

Temadager med YATA

Minimum en gang i året blir det arrangert temadag på LKSK i samarbeid med YATA. Tema dagene har varierende innhold, i 2014 var temaet: «norsk forsvarsevne i et lengre perspektiv.» Med flere prominente innledere tilstede slik som: Elisabeth Natvig fra FD og Nils Holme – tidligere direktør for FFI.

Kadettsamfunnet har en stilling i styret i YATA. Denne stillingen handler om å være et kontaktpunkt mellom LKSK og YATA. YATA har flere foredrag løpet av året

Teambuilding

LUMAK stiller seg disponibel til å arrangere teambuilding dager for ulike sivile studentorganisasjoner i Trondheim. Dette er blant annet blitt gjennomført for BI flere år på rad. På arrangementet vises en del av kadettenes hverdag og hvilke kapasiteter vi har, der målet er å skape samhold og minner for gruppen som deltar.

Verv:

Generelle medlemsansvar:

Medlem i LUMAK skal bidra i komitéens daglige virke. Alle medlemmene er ressurspersoner og støttespiller for Kadettsamfunnet, og skal  samarbeide med rekrutteringsoffiser, og synliggjøre Luftkrigsskolen som en attraktiv og moderne utdanningsinstitusjon i Forsvaret. De skal øke bevissthet rundt Luftkrigsskolens studietilbud og aktiviteter blant studenter og innbyggere i Trondheim.

I denne stillingen er det viktig med engasjement og pågangsmot

Ordning av avtaler til fordel for kadettene, og produksjon og salg av skoleartikler er noen av flere oppgaver som medlemmene i LUMAK kan bli tildelt.

Sjef LUMAK:

Sjef LUMAK er ansvarlig for integrering og synliggjøring av Luftkrigsskolen i det sivile studentmiljøet i Trondheim. Sjef LUMAK skal sørge for den nødvendige koordineringen mellom messestyret og LUMAK, og er også ansvarlig for at rekrutteringsoffiseren ved Luftkrigsskolen informeres om organisasjonens aktiviteter.

Sjef LUMAK er ansvarlig for Kadettsamfunnets effekter, driften av websidene og sosiale medier. Sjef LUMAK har også et styre med flere underansvarsområder. I tillegg skal lederen samarbeide og koordinere med YATA Trondheim.

NK Sjef LUMAK

Har som oppgave å følge opp og bistå Sjef LUMAK, og assistere de ulike prosjektgruppene der det trengs. Et annet ansvarsområde er å ha en overordnet kontroll på de ulike avtalene som er mellom sivile institusjoner/bedrifter og Kadettsamfunnet.

Arrangementarbeider:

Arrangementarbeidere har ansvar for å iverksette sosiale arrangement og gjennomføre godkjente arrangementer etter de retningslinjer og intensjoner hvert arrangement er ment å ha/dekke.

Innenriksminister

Oppdatere informasjonen som er på info-skjermen i trappeoppgangen på skolebygget. Denne informasjonen blir oppdatert på forskjellige måter. Enten ved at folk sender inn ønsker om hva som skal opp på skjermen, eller at man selv oppsøker personer man tror/mener burde ha informasjon oppe på skjermen.

Utenriksminister

Ansvarlig for å søke informasjon og finne avtaler som kan passe med kadettenes ønsker og behov. Utenriksminister skal sjekke opp tidligere avtaler/rabatter sjekkes opp og ved frafall av avtale kan de eventuelt fornyes dersom det er behov/ønske om det.

Nettsideansvarlig

Internett og sosiale medier har blitt en stor del av hverdagen, oppdateringer på Kadettsamfunnets nettsider og Facebook-sider kan være en del av arbeidet som gjøres som medlem i LUMAK. Dette innebærer også oppdatering av Kadettsamfunnet sin Instagram konto.

 

Kontakt:

Live Eikemo Braaten
Sjef LUMAK

lumak@kadettsamfunnet.no

Send Epost