Om Luftkrigsskolen

Luftkrigsskolens hovedoppgave er å drive profesjonsutdanning for Luftforsvaret. ​Skolen utdanner offiserer som senere skal ut å praktisere som ledere i Luftforsvaret og Forsvaret. Utdanningen gir bachelorgrad i militære studier.

Luftkrigsskolen skal utdanne offiserer som:

  • ​Er robuste, handlekraftige, ansvarsfulle og fleksible individer
  • ​Er gode medarbeidere og ledere i fred, krise og krig
  • Forstår luftmilitær anvendelse og hvordan denne påvirker samfunnet
  • Innehar god selvinnsikt, helhetsforståelse og bred lederkompetanse
Luftkrigsskolen er et kompetansesenter innen skolens kjerneområder  luftmakt og ledelse. Ved Luftkrigsskolen danner disse to fagområdene to solide og samlede tverrfaglige miljø. Det er lagt vekt på å oppnå en god og integrert miks av militære og sivile fagansatte ved skolen.
Kompetanse står i sentrum på Luftkrigsskolen, og det foregår en effektiv og stadig økende virksomhet innen forskning og utvikling. Skolen har også et godt utviklet samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.
I tillegg har Luftkrigsskolen ansvar for å forvalte Luftforsvarets historie og kultur. Luftkrigsskolen ligger sentralt plassert i Trondheim, på byens kanskje fineste tomt på Kuhaugen. ​Luftkrigsskolen har til enhver tid ca 100 kadetter (studenter) og 56 faste ansatte.

Dette får du

På Luftkrigsskolen får du en solid akademisk utdanning kombinert med praktiske utfordringer. Du utvikler deg som menneske og leder og ikke minst får du erfaringer du vil ha nytte av hele livet. Høyskolens lederutdanning er unik, og du utvikler deg innen et bredt spekter av akademisk kunnskap, personlig utvikling, militære ferdigheter og fysisk kapasitet.

Som offiser i Luftforsvaret skal du forstå luftmilitær maktanvendelse og hvordan denne påvirker samfunnet, du skal ta ansvar og opparbeide deg en solid faglig og personlig integritet.

Luftkrigsskolen har gitt meg grunnlaget til å bli bedre kjent med meg selv som leder gjennom tenkning, handling og følelser − og evne til å forstå andres reaksjoner og handlinger bedre.

Det norske luftforsvaret er inne i sin mest spennende tid noensinne. Anskaffelsen av de nye kampflyene F-35 får konsekvenser ikke bare for Luftforsvaret, men legger de grunnleggende føringene for utviklingen av hele Norges forsvar de neste 30-40 årene. I tillegg gjør nye helikoptre og noen av verdens mest avanserte våpensystemer at behovet for medarbeidere med tidsriktig kompetanse er stort.

Utdanning ved Luftkrigsskolen gir godkjent bach​elorgrad og yrkestilsetting i Luftforsvaret. Graden kvalifiserer også for karriere- og utdanningsmuligheter på høyere​ nivå i Forsvaret og ved både nasjonale og internasjonale universiteter og høyskoler.​​​​​​