Kadettsamfunnet

Gjennom Kadettsamfunnet foregår det en rekke aktiviteter til nær sagt alle døgnets tider! Kadettsamfunnet er vår egen organisasjon, der alle kadettene automatisk er medlemmer. Formålet med Kadettsamfunnet er å gi alle kadetter og ansatte ved skolen et tilbud om å fylle fritiden med sosiale aktiviteter etter eget ønske. Kadettsamfunnet består av et messestyre, en rekke undergrupper som igjen er delt inn i forskjellige grupper og aktiviteter.

Denne organisasjonen er ikke statisk, da hvert kull har muligheten til å iverksette aktiviteter og grupper etter egne interesser. Det er viktig å understreke at Kadettsamfunnet blir det medlemmene gjør det til. Det er ofte de spontane og kreative ideene som viser seg mest vellykket. Kadettsamfunnet skal gi kadettene et sosialt og kulturelt tilbud på fritiden som skal bidra til trivsel og utvikling.

Aktivitetene i Kadettsamfunnets regi skal i størst mulig grad appellere til den enkelte kadett, da deltakelse i de forskjellige aktiviteter er høyst frivillig. Den generelle tendensen de senere år er at en stadig større andel av kadettene har stiftet familie. Det er derfor en utfordring for Kadettsamfunnet å tilrettelegge aktiviteter som også appellerer til samboere, ektefeller og barn.

Aktivitetene eksisterer ikke bare for at du som kadett skal få et underholdningstilbud, men like mye for at du skal få muligheten til å være med å gjøre en innsats for at alle ved skolen skal trives. Å ha et verv i kadettsamfunnet er lærerikt og engasjerende, og som du vil se er det mange muligheter for utfoldelse.

For at kadettsamfunnet skal fungere optimalt er vi avhengige av at alle kan være med å ta et tak dersom det skulle være nødvendig. Kadettene skal ikke føle deg forpliktet, men vite at de er ønsket som aktiv deltaker.

Aktiviteter og grupper

LUMAK – Luftkrigsskolens markedsføringskomité

LUMAK ble opprettet som organisasjon etter initiativ fra kadettene for å øke interessen for utdanning i Forsvaret. Økt rekruttering vil kunne føre til enda hardere konkurranse for å bli tatt opp ved befals- og krigsskolene, og dermed bidra til et høyt nivå på Forsvarets ledere i framtiden.

LUMAK samarbeider tett med skolens rekrutteringsoffiser, og har til hensikt å bidra til positiv synliggjøring av Luftkrigsskolen i Trondheimsområdet. Dette er oppdrag som gjennomføring av stasjonsturnè for rekruttering til LKSK i form av reiser rundt til sivile skoler for promotering av Forsvaret og befalsutdannelse samt deltakelse på utdanningsmesser

Bedriftsidretten

Om BIL

Bedriftsidretten ved LKSK er en viktig del av Kadettsamfunnet. Hovedhensikten er å bygge opp under treningsgleden ved skolen, i tillegg til å stimulere til deltagelse på idrettslige og sosiale arrangementer. BIL har tett samarbeid med idrettsavdelingen på skolen, som støtter opp under kadettenes initiativ der det er mulig og er en stor ressurs på alle måter.

 

Idrettsgrener

Alle som ønsker kan på eget initiativ starte opp sin egen idrettsgren, noe som har ført til et bredt tilbud opp gjennom årene. Det har blant annet vært turn, fluefiske, tabata, nærkamp, klatring, orientering, kanonball, ishockey, kickboksing og mange flere idrettsgrupper på skolen. I tillegg er det hvert år stor satsing på NAKA, den årlige konkurransen mellom de tre krigsskolene. De grenene som er operative pr i dag er fotball, innebandy, svømming, ski, pistolskyting, salong/miniatyr skyting, løping, triatlon, og lekeplass. Lekeplass er en fellesgruppe hvor man har mange undergrupper hvor deltagelsen er mer sporadisk og ikke har noen faste treningstimer.

 

Fasiliteter

I idrettsbygget på skolen har vi egen full størrelse idrettshall med klatre- og buldrevegg, styrkerom, og innendørs skytebane for pistol og miniatyrrifle. Oppe i hallen er det en rekke kondisjonstreningsapparater og en relativt nyervervet stakemaskin. Både hallen og styrkerommet er godt utstyrt, med alt fra nærkamp-puter og turnmatter til baller, kettlebells og redcord. I tillegg til vår egen hinderbane på bunkertaket har vi egne treningstider for kadettene i Pirbadet og Husebybadet. Ski- og turområdene i Trondheim er mange, og minibusser kan lånes til transport på idretten

 

NAKA

Det største arrangementet i løpet av året er NAKA, Nasjonalt kadettstevne. Dette er en årlig konkurranse mellom de tre krigsskolene for Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Det konkurreres i en rekke grener, og vinneren er den skolen som har flest poeng sammenlagt. De faste grenene det konkurreres i er fotball, svømming, løping, pistol- og salongskyting. I tillegg er det en gren som avhenger av hvilken skole NAKA avholdes ved. LKSK har basketball, KS har innebandy, og SKSK har volleyball som sin faste gren. Selv om konkurransen er hard, er NAKA også et viktig arrangement for å knytte bånd mellom krigsskolene, og det sosiale står minst like høyt som det idrettslige. Battle of the bands er et fast innslag med konkurranse mellom skolenes band, i tillegg til andre ikke-tellende konkurranser som skolesjefenes kamp, beste underholdning og «Sjettagren» – en konkurranse som kun fantasien setter grenser for, og som stort sett skaper god stemning blant tilskuerne.

Vinneren av NAKA får en vandrepokal. Dersom noen vinner tre år på rad, får skolen denne til odel og eie, og ingen av skolene har noen gang oppnådd dette. I 2013 vant Luftkrigsskolen en knepen seier på hjemmebane, deretter har Sjøkrigsskolen vunnet 2 år på rad, og det er derfor knyttet stor spenning til NAKA på Luftkrigsskolen i 2016.

 

Andre arrangementer

Kadettene oppfordres til å engasjere seg både lokalt og nasjonalt på sivilt og militært nivå. Trondheim maraton, Luftkrigsskolestafetten, Holmenkollstafetten, Student-NM i seiling og Birken er bare noen få av arrangementene der kadetter har vært deltagere, i tillegg til militære NM i ski, orientering og Flytrekamp for å nevne noe. Vi ble i 2012 offisielt norgesmestere i kanonball, samt norgesmester i innebandy under student lekene i Trondheim i 2016, og har oftest gode resultater der vi deltar. Men det betyr ikke at arrangementene er forbeholdt dem som trener mest – alle er like velkomne uansett konkurranseinstinkt eller treningsnivå.

Luftkrigsskolestafetten er egentlig i regi av Kreftaksjonen på Luftkrigsskolen, men er et positivt bidrag til idrettslig aktivitet, i tillegg til å tjene til en god sak. Alle inntekter går uavkortet til foreningen for kreftsyke barn på St. Olavs hospital, og LKSK BIL oppfordrer alle til å delta.

Flytrekampen er eksamensformen på skolen i idrett, og består av fire grener der kun de tre beste er gjeldende. NM avholdes hvert år på Luftkrigsskolen, med mange gjester fra resten av Forsvaret og også utenlandske allierte. De fire grenene er hindersvømming, duellskyting med pistol, hinderbane og orientering.

Med ønske om et godt treningsår!

Hva er JETSET

Hva er Jetset?

Jet Set er Luftkrigsskolens eget kadettmagasin. Helt siden oppstarten, initiert av et knippe ivrige kadetter i 1987, har magasinet levert alt i fra storslagen sakprosa til humoristiske artikler og morsomme innspill. Magasinet fungerte i starten som en intern skoleavis hvor målet var å forbedre kommunikasjon mellom KS I og KS II, som den gang lå på to forskjellige steder. I dag leveres Jet Set til en rekke avdelinger, både i og utenfor Luftforsvaret.

Redaktøren for Jet Set har sete i Messestyret, eller Kadettsamfunnet, som er «av kadetter, for kadetter». Jeg ønsker å strekke «av kadetter, for kadetter» enda litt lenger når det kommer til Jet Set. Magasinet er nemlig ikke bare en god blanding av aktuelle artikler som inspirerer til debatt, så vel som et herlig avbrekk fra en ellers travel hverdag for oss kadetter. Luftforsvaret, Forsvaret, samt avdelinger og personell som er tilknyttet Forsvaret skal også kunne nyte av fruktene som skapes av kadettene ved Luftkrigsskolen. «Av kadetter, for Forsvaret» blir derfor et mer passende slagord for magasinet.

Sist, men langt i fra minst, er Jet Set et av Luftkrigsskolens viktigste uformelle talerør. Innblikkene i hverdagen på Kuhaugen, artiklene som oppfordrer til debatt, de kritiske synspunktene og selvsagt de mindre seriøse morsomhetene gir kadetter og ansatte ved Luftkrigsskolen en unik mulighet til å bli sett og hørt.

Har du noe på hjertet? En artikkel som bare må se dagens lys? Jet Set gir deg muligheten til å ytre dine tanker, ja følelser også, så lenge det er i henhold til ”vær varsom”-plakaten, og har et minimum av kvalitet.

God lesing!