Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

Kadett Max

Foto:Martin Giskegjerde / Forsvaret

KADETT MAX

Kadett Max er en kjent og viktig skikkelse blant alle krigsskolene. Max har igjennom årrekker deltatt på mange ulike arrangementer; temafester, turer, graduasjoner, rebuser, og ikke minst utflukter. Kadett Max er kanskje den som kjenner de respektive krigsskolenes skjulte inn- og utveier best.

Vår jobb er å holde Kadett Max på Luftkrigsskolen.

STATUTTER KADETT MAX

1. Kadett Max
er det eneste trofeet som kan erverves fra krigsskolene og kan kun erverves av
kadetter under utdanning.

2. Under NAKA
skal kadett Max ha sin utgangsstilling i baren hos arrangørskolen, ellers i
baren hos den skolen som har ervervet kadett Max i henhold til nedfelte
statutter.

3. Ved
ervervelse av kadett Max skal det straks rapporteres til de øvrige skolene om
hvor han er. Dette gjelder også om han ikke er på den plasseringen han skal ha.

4. Ved hvert
NAKA skal det være en konkurranse hvor kadett Max er premie. Konkurransens
innhold blir bestemt av vertsskolen. Tradisjonelt tildeles Max skolen med beste
underholdning.

5. På NAKA kan
ikke kadett Max fjernes før Max-konkurransen er avholdt. Den skolen som vinner
Max, skal ha denne i sin varetekt i 24 timer etter at NAKA er avsluttet.

6. Kadett Max
kan ikke erverves med vold.

7. Kadett Max
skal ikke boltes fast eller låses inne.

8. Kadett Max
skal alltid oppholde seg på militært område og kunne se dagens lys.

9. Dersom det
blir observert at kadett Max fjernes, skal han straks tilbake til
utgangsposisjon.

10.
Observasjon må påpekes straks.

11. Brudd på
forannevnte punkter medfører at kadett Max gis tilbake til den skolen som sist
hadde ervervet han i henhold til statuttene.

12.
Tvilstilfeller avgjøres av Norsk Kadettforum (NKF)

13. Kadett Max
er en reiseglad fenrik som liker å bli med på det som er. Ta han derfor gjerne
med på lengre turer, men de øvrige Krigsskolene skal informeres på forhånd og
samtykke

Godkjent av Norsk Kadettforum 20.01.14