Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

Kreftaksjonen

Hva er kreftaksjonen?

Kreftaksjonen er en organisasjon drevet av kadetter på Luftkrigsskolen. Hovedformålet er å støtte barnekreftforeningen og kreftsyke barn. 

Ambisjon

Vår ambisjon er todelt: For det første gjennomfører vi årlig en rekke arrangementer for å samle inn penger til Barnekreftforeningen. Luftkrigsskolens årlige bidrag er det største for å øke formålskapitalen. Pengene som samles inn blir overført sentralt og fordelingen er 80% til forskningsfondet og 20% til Barnekreftforeningen Trøndelag.

For det andre har vi et mål om å gi kreftrammede barn og pårørende ved St. Olavs hospital positive opplevelser i hverdagen. Dette er det mest givende vi gjør, og disse aktivitetene skaper stort engasjement og glede hos både kadettene og barna ved St. Olavs hospital.

I tillegg til å bidra til et godt formål, er verv i Kreftaksjonen ved Luftkrigsskolen en fin mulighet til å utøve lederskap i praksis, noe Luftkrigsskolen har et stort fokus på

Våre aktiviteter

Aktivitetene varierer fra år til år, avhengig av sittende styres initiativ og kreativitet. Vi har likevel noen årlige tradisjoner, både når det gjelder innsamling av penger og trivselsaktiviteter med barna. Alle arrangementene og aktivitetene arrangeres av kadetter ved Luftkrigsskolen.

Innsamlingsaksjonen

Luftkrigsskolen årlige innsamlingsaksjon er et arrangement som bidrar med mesteparten av pengene vi samler inn i løpet av året. Kadettene kler seg opp i blå tjenesteuniform, tar med seg bøsser og banker på dørene i Trondheim. Et arrangement som bidrar til samhold på skolen og skolens synlighet i byen.

Processed with VSCO with kp3 preset

SAR Queen-dagen

SAR Queen-dagen er et stort høydepunkt både for barna på St. Olavs og kadettene som får være med. Hvert år i løpet av våren avtaler vi med 330-skvadronen på Ørland at de lander en AW101 SAR Queen på St. Olavs hospital. Etter en omvisning i helikopteret, med bildetaking, kaffe og kaker, gjennomfører helikopteret noen turer med de barna som måtte ønske dette samt familie. Hvis tiden strekker til får kadettene også en luftetur. 

Kreftaksjonen - illustrasjonsbilde Sea King dagen

Femundløpet

De siste årene har kadetter fra Luftkrigsskolen tatt turen til Røros for å oppleve Femundløpet sammen med Barnekreftforeningen. Vi setter opp telt og overnatter i en “militær camp” sammen med barna. Campen plasseres ved et sjekkpunkt der hundekjørerne kommer innom utover kvelden. Her har vi blant annet snøballkrig, lek, bål og kakao som gjør dette til et hyggelig og morsomt arrangement for både store og små!

Kreftaksjonen - illustrasjonsbilde Femundløpet

Movember

I tillegg til arrangementer som er til støtte for Barnekreftforeningen, har vi på Luftkrigsskolen også tradisjon for å gjennomføre movemberaksjonen årlig. Her går de innsamlede pengene direkte til forskningsfond som er en bevisstgjøring rundt menns psykiske og fysiske helse. Vi arrangerer lotteri, bartekonkurranser og fest for å gjøre dette til en suksess!

Kreftaksjonen - illustrasjonsbilde Movember

St. Olavs trivselpatruljer

Et par ganger i måneden tar en liten gjeng kadetter turen til St. Olavs for å besøke barna som bor på barnekreftavdelingen. I noen timer håper vi å inspirere og leke med barna som er der. Kadettene slipper løs sitt indre barn og kjører bilbane, leker robotjakt i kjelleren, maler t-skjorter eller lager buttons med barna. Denne tiden er det som betyr mest for oss, og det gir oss stor glede å kunne gi barna en pause fra sykehussengen. 

Kreftaksjonen - illustrasjonsbilde St olavs trivselspatrulje

Sjef Kreftaksjonen

Iver Gjemdal

Kull Magnus (73)

Spørsmål?

Sjef Kreftaksjonen svarer på dine spørsmål. 
Ta kontakt på Facebook på Kreftaksjonen (Luftkrigsskolen) eller per e-post.

E-post: kreftaksjonen@kadettsamfunnet.no