KAFKA

Kadettsamfunnets arena for kultur og aktualitet

KAFKA er et underorgan i kadettsamfunnet som skal legge til rette for at kadettene og skolens ansatte har tilbud om faglig og kulturelt påfyll utenom skoletid. Videre er KAFKA i jevnlig dialog med det sivile organet «Youth Atlantic Treaty Association Norway» (YATA) som er et nettverk for studenter, kadetter og unge yrkesaktive med interesse for utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Hva vi tilbyr

Vi tilbyr alle typer arrangement som gir kulturelt og/eller faglig påfyll, da især knyttet til utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitiske tema. Disse arrangementene er hovedsakelig ment for kadetter og ansatte ved Luftkrigsskolen. Vi henter inn eksterne forelesere innen ulike temaer.

KAFKA-Podden

Velkommen til KAFKA-Podden! Her finner du episoder av KAFKA sin podcast, samt arkiv av ulike arrangementer som har funnet sted i regi av Kadettsamfunnets arena for kultur og aktualitet ved Luftkrigsskolen. 

Hør den på Spotify nå!

Luftled

Luftled utgis av Luftmilitært Samfund og er en tidskrift som tar for seg ulike temaer relevant for kadetter på Luftkrigsskolen, med artikler skrevet av svært kompetente og aktuelle skribenter ofte med bakgrunn fra Luftkrigsskolen.
KAFKA er Luftmilitært Samfunds kontaktpunkt for å nå ut til kadettmassen, og det er et ønske fra redaktøren i Luftled at kadetter skal ha en større rolle i å skrive artikler og forme dialogen i Luftforsvarsdebatten.
Det er en flott mulighet for å dele tanker og innspill gjennom en tidsskrift som leses av hele Luftforsvaret fra topp til bunn, samt mange andre. Ta kontakt enten gjennom KAFKA eller direkte med redaktøren i Luftled hvis det skulle være av interresse.

Luftled er å finne fysisk på biblioteket og i messebygget, samt på Luftled sine nettsider.

Sjef KAFKA

Tobias Holtan
Kull Arntzen (71)

Spørsmål?

Sjef KAFKA svarer på dine spørsmål. 
Ta kontakt på mail.

Mail: kafka@kadettsamfunnet.no