Kadettsamfunnet

KAFKA

Kadettsamfunnets arena for kultur og aktualitet

KAFKA er et underorgan i kadettsamfunnet som skal legge til rette for at kadettene og skolens ansatte har tilbud om faglig og kulturelt påfyll utenom skoletid. Videre er KAFKA i jevnlig dialog med det sivile organet «Youth Atlantic Treaty Association Norway» (YATA) som er et nettverk for studenter, kadetter og unge yrkesaktive med interesse for utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Hva vi tilbyr

Vi tilbyr alle typer arrangement som gir kulturelt og/eller faglig påfyll, da især knyttet til utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitiske tema. Disse arrangementene er hovedsakelig ment for kadetter og ansatte ved Luftkrigsskolen. Vi henter inn eksterne forelesere innen ulike temaer.

Arrangementer Høst 2020

Cowhill Capitals Aksjekveld – Gjennomført

Sikkerhetspolitisk aften – Gjennomført

Skoleliga i Aksje NM – Gjennomført

Jegerkurs for medlemmer – Gjennomført

Sjef KAFKA

Baard Nordvik
Kull Skare

Spørsmål?

Sjef KAFKA svarer på dine spørsmål. 
Ta kontakt på mail.

Mail: kafka@kadettsamfunnet.no