KAFKA

Kadettsamfunnets arena for kultur og aktualitet

KAFKA er et underorgan i kadettsamfunnet som skal legge til rette for at kadettene og skolens ansatte har tilbud om faglig og kulturelt påfyll utenom skoletid. Videre er KAFKA i jevnlig dialog med det sivile organet «Youth Atlantic Treaty Association Norway» (YATA) som er et nettverk for studenter, kadetter og unge yrkesaktive med interesse for utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Hva vi tilbyr

Vi tilbyr alle typer arrangement som gir kulturelt og/eller faglig påfyll, da især knyttet til utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitiske tema. Disse arrangementene er hovedsakelig ment for kadetter og ansatte ved Luftkrigsskolen. Vi henter inn eksterne forelesere innen ulike temaer.

Neste arrangement

Situasjonen rundt Covid-19 byr på utfordringer for fysisk oppmøte. Vi har ingen planlagte aktiviteter pr. 01.05.20, men vi ser på løsninger som gjør at vi kan gjennomføre aktiviteter med hensyn til smittevern.

Sjef KAFKA

Nordvik Baard Christian

Baard Nordvik
Kull Skare

Spørsmål?

Sjef KAFKA svarer på dine spørsmål. 
Ta kontakt på mail.