LUMAK

Luftkrigsskolens Markedsførings Komité

LUMAK er Luftkrigsskolens markedsføringskomitee, og en undergruppe i Kadettsamfunnet. Vårt ansvar er å skape en lysere hverdag for våre medlemmer gjennom arrangementer, økt informasjonsflyt, og eksterne avtaler. 

Vårt arbeid i organisasjonen er primært å arrangere og informere om aktiviteter i og utenfor organisasjonen. LUMAK er ansvarlig for integrering og synliggjøring av Luftkrigsskolen i det sivile studentmiljøet i Trondheim. Vi arbeider kontinuerlig med å utarbeide rabattavtaler for kadettene, samt å gå til anskaffelse av profileringsartikler på vegne av organisasjonen. LUMAK har også ansvar for å drifte Kadettsamfunnets SoMe-plattformer. 

Vårt arbeid

  • Drifter Kadettsamfunnet.no
  • Drifter sosiale medier
  • Bestiller og distribuerer klær og effekter
  • Ordner avtaler og rabatter
  • Informerer våre medlemmer om hva som rører seg

Sjef LUMAK

Eikemo Liv Braaten

Live Eikemo
Kull Mohr

Spørsmål?

Sjef LUMAK svarer på dine spørsmål. 
Ta kontakt på mail.