Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

LUMAK

Luftkrigsskolens Markedsføringskomité

LUMAK er Luftkrigsskolens markedsføringskomitee, og en undergruppe i Kadettsamfunnet. Vårt ansvar er å skape en lysere hverdag for våre medlemmer gjennom arrangementer, økt informasjonsflyt, og eksterne avtaler. 

Vårt arbeid i organisasjonen er primært å arrangere og informere om aktiviteter i og utenfor organisasjonen. LUMAK er ansvarlig for integrering og synliggjøring av Luftkrigsskolen i det sivile studentmiljøet i Trondheim. Vi arbeider kontinuerlig med å utarbeide rabattavtaler for kadettene, samt å gå til anskaffelse av profileringsartikler på vegne av organisasjonen. LUMAK har også ansvar for å drifte Kadettsamfunnets SoMe-plattformer. 

LUMAK - illustrasjonsbilde

Vårt arbeid

Sjef LUMAK

Gina Engen

Kull Magnus (73)

Spørsmål?

Sjef LUMAK svarer på dine spørsmål. Ta kontakt på e-post!

E-post: lumak@kadettsamfunnet.no