Kadettsamfunnet

JetSet

Hva er Jet Set?

Jet Set er Luftkrigsskolens eget kadettmagasin som ble opprettet i 1987. Det startet som en intern skoleavis, hvor målet var å skape en bedre kommunikasjon mellom KS 1 og KS 2 (tidligere ordning). I dag leveres Jet Set til en rekke avdelinger både i og utenfor Luftforsvaret.

Jet Set har også som hensikt å spre budskapet som kadetter og andre ønsker å fremme i vårt magasin til ulike avdelinger i Forsvaret. Magasinet er Luftkrigsskolens viktigste uformelle talerør, og ønsker å synliggjøre hverdagen på Kuhaugen. Det vil være innslag om hverdagen på Luftkrigsskolen, artikler som oppfordrer til debatt, kritiske synspunkter og selvfølgelig en dose humoristiske innslag.

Det skal i bunn og grunn være et herlig avbrekk fra en ellers travel hverdag!
«Av kadetter, for Forsvaret»

Siste utgave

Arkiv

Redaktør
Jet Set

Jan Getz Johannsson

Kull Arntzen

Spørsmål?

Har du et spørsmål, et forslag eller har du lyst til å skrive i Jet Set?

Ta kontakt på mail: jetset@kadettsamfunnet.no