Hva er Jet Set?

Jet Set er Luftkrigsskolens eget kadettmagasin som ble opprettet i 1987. Det startet som en intern skoleavis, hvor målet var å skape en bedre kommunikasjon mellom KS 1 og KS 2 (tidligere ordning). I dag leveres Jet Set til en rekke avdelinger både i og utenfor Luftforsvaret.

Jet Set har også som hensikt å spre budskapet som kadetter og andre ønsker å fremme i vårt magasin til ulike avdelinger i Forsvaret. Magasinet er Luftkrigsskolens viktigste uformelle talerør, og ønsker å synliggjøre hverdagen på Kuhaugen. Det vil være innslag om hverdagen på Luftkrigsskolen, artikler som oppfordrer til debatt, kritiske synspunkter og selvfølgelig en dose humoristiske innslag.

Det skal i bunn og grunn være et herlig avbrekk fra en ellers travel hverdag!
«Av kadetter, for Forsvaret»

Siste utgave

Redaktør Jet Set

Dahlstrøm Malin

Malin Dahlstrøm

Kull Skare

Spørsmål?

Redaktør Jet Set svarer på dine spørsmål. 
Ta kontakt på mail.