Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

Forsetis råd

Forsetis råd – Kadettsamfunnets tradisjonsbærere

Forsete eller forseti er rettferdighetsguden i den norrøne mytologien. Forsete var ugift og bodde i borgen Glitne som hadde tak av sølv og søyler av gull. Han satt ved gudenes hoff og fungerte som lovgiver og dommer i vanskelige saker. Både guder og mennesker henvender seg til ham med sine rettslige problemer. Han greide som regel å skape forlik i alle vanskelige saker. Han eide også en gyllen øks.

 

I tillegg til Forseti, består rådet også av Ty, krigs- og rettferdighetsguden. Han er den djerveste og modigste og har stor innflytelse på seieren i kamp. For tapre menn er han god å påkalle. Det er en talemåte at den som utmerker seg mer enn de andre, og ikke er redd, er tapper som Ty. Han er også vis, og derfor pleier man å kalle meget kloke mennesker kloke som Ty.

 

 

Forsidebilde post

Hensikt:

Tradisjonsbærerne er ansvarlig for å ta vare på og videreføre Luftkrigsskolens tradisjoner. De er voktere av Kadettsamfunnets symboler og tradisjoner, og måter disse er tillatt brukt på. Historie, arrangementer, ritualer og materiell er noe av det tradisjonsbærerne ivaretar. Samtlige på skolen skal i tillegg bidra til å innlemme nye kadetter og ansatte i de tradisjonene vi har, samt sørge for at gode tradisjoner videreføres.

 

Forsetis råd skal bestå av to til tre kadetter fra eldste avdeling og det sittende rådet foreslår etterfølgere. Innstillingen av kandidater til rådet gjøres i samråd med messestyret, kullsjef og skolesjef.

 

Tradisjonsbærerne skal videre rådføre seg med messestyret om aktuelle kandidater til æreskadetter og Mini Max.

Videre skal det være blant tradisjonsbærernes oppgaver å bidra i utnevnelsen av kandidater til Kadettsamfunnets høyeste utmerkelser, Æreskadett og Mini Max.