Bedriftsidrettslaget

Kadettsamfunnet har et bedriftidrettslag som tilbyr mange ulike typer idretter. Hensikten er å ha et tilbud som treffer interessen til kadettene som går på Luftkrigsskolen. Idrettslagene driftes av kadetter.

Sjef Bedriftidrettslaget har ordet

«Vi i BIL (bedriftidrettslaget) er opptatt av at samtlige har et idrettslig fritidstilbud også utenom den militære treningen. Alt fra hverdagslig sport til individuell idrett forsøker vi å legge så godt som mulig til rette for samtlige medlemmer av kadettsamfunnet. 

Vi deltar i seriespill, cuper og spiller treningskamper i ulike idretter, avhengig av hvor interessen ligger på skolen. Grenene er tradisjonelle idretter, men initiativ hos kadetter åpner stadig for en bredere horisont av muligheter. I BIL er alle av kadettsamfunnets medlemmer hjertelig velkommen.»

Spørsmål?

Sjef Bedriftsidrettslaget tar gjerne imot forslag til nye idrettslag eller arrangementer. Ta kontakt på mail.

Sjef BIL

Julie Kristin Karadash

Kull Skare

0
Aktive idrettslag