Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

LKSK Falcons Idrettslag

Falcons Idrettslag (FIL)

Kadettsamfunnets eget idrettslag tilbyr et bredt spekter av idretter for skolens kadetter å delta på. Det er lav terskel for å møte opp på treninger, samtidig som det jevnt over holdes et høyt nivå i sportslig utførelse. For tiden består FIL av 15 undergrupper, der de fleste arrangerer ukentlige treninger. Dette vitner om et høyt aktivitetsnivå blant kadettene! 

Noen av gruppene deltar i seriespill eller andre former for konkurranser utenom skolen, hvilket bidrar til å vise ansikt også i den sivile verden. Vil du komme i forbindelse med oss? Send en mail til fil@kadettsamfunnet.no      

Våre undergrupper

Trykk på ikonet for mer informasjon om det respektive idrettslaget

NAKA

Nasjonalt kadettstevne er årets idrettslige høydepunkt, der krigsskolene møtes for å avgjøre hvem som er best i en rekke idrettsgrener. Du kan lese mer om arrangementet her

Sjef FIL

Truls Morten Kristiansen

Kull Magnus (73)

Sjef Falcons Idrettslag har ordet

Vi i FIL (Falcons Idrettslag) er opptatt av at kadetter har et idrettslig fritidstilbud også utenom den militære treningen. I alt fra hverdagslig sport til individuell idrett forsøker vi å legge så godt som mulig til rette for samtlige medlemmer av Kadettsamfunnet. 

Vi deltar i seriespill, cuper og spiller treningskamper i ulike idretter, avhengig av hvor interessen ligger på skolen. Grenene er tradisjonelle idretter, men initiativ hos kadetter sørger for en stadig bredere horisont av muligheter. I FIL er alle av Kadettsamfunnets medlemmer hjertelige velkomne.

Spørsmål?

Sjef Falcons Idrettslag tar gjerne imot forslag til nye idrettslag eller arrangementer. Ta kontakt på e-post.

E-post: fil@kadettsamfunnet.no