LKSK Falcons Idrettslag

Falcons Idrettslag (FIL)

Kadettsamfunnet har et idrettslag som tilbyr mange ulike typer idretter. Hensikten er å ha et tilbud som treffer interessen til kadettene som går på Luftkrigsskolen. Idrettslagene driftes av kadetter.

Sjef Falcons idrettslag har ordet

Vi i FIL (Falcons Idrettslag) er opptatt av at samtlige har et idrettslig fritidstilbud også utenom den militære treningen. Alt fra hverdagslig sport til individuell idrett forsøker vi å legge så godt som mulig til rette for samtlige medlemmer av kadettsamfunnet. 

Vi deltar i seriespill, cuper og spiller treningskamper i ulike idretter, avhengig av hvor interessen ligger på skolen. Grenene er tradisjonelle idretter, men initiativ hos kadetter åpner stadig for en bredere horisont av muligheter. I BIL er alle av kadettsamfunnets medlemmer hjertelig velkommen.

Spørsmål?

Sjef Falcons Idrettslag tar gjerne imot forslag til nye idrettslag eller arrangementer. Ta kontakt på mail.

Mail: fil@kadettsamfunnet.no

Sjef FIL

Egil Markus Østheim

Kull Arntzen (71)
0
Aktive idrettslag