Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

NAKA

Nasjonalt Kadettstevne

NAKA (Nasjonalt Kadettstevne) er en over 60 år lang tradisjon der krigsskolene samles for å konkurrere om å bli best i en rekke idrettsgrener. Sentralt i arrangementet står naturligvis kvalitet i idretten som utøves. Men NAKA er også en sosial arena – en arena hvor kadettene i de ulike forsvarsgrenene har mulighet til å knytte bånd mellom hverandre gjennom rivalisering, fellesskap og andre festligheter. De respektive skolene rullerer på å være vert for arrangementet.

 

Etter to år med idrettstørke under koronapandemien lot det seg endelig gjøre å arrangere NAKA på Luftkrigsskolen i april 2022. For første gang deltok også Cyberingeniørskolen på arrangementet. 

NAKA 2023 skal arrangeres på Sjøkrigsskolen.

Resultater

NAKA A-Å