Kadettsamfunnet

«Kadettsamfunnets hovedoppgave er å skape trivsel og sosialt samvær blant kadetter, kurselever og skolens ansatte gjennom aktiviteter i Kadettsamfunnets regi».

President Kadettsamfunnet

Fredrik Abelsen
Kull Skare (70)

Presidenten har ordet

Velkommen til Kadettsamfunnet! Vi jobber for at kadetter og ansatte ved Luftkrigsskolen skal få et innholdsrikt og tilpasset fritidstilbud. Nettsiden er en informasjonskanal for å vise frem noen av våre tilbud, samtidig som det representerer kadetthverdagen utad. Vi jobber også sammen med Kadettsamfundet på Krigsskolen og Valkyrien på Sjøkrigsskolen for å kunne arrangere aktiviteter og arrangementer på tvers av skolene. 

Vi er alltid åpne for innspill og forslag, og skulle du savne noe er det bare å gi beskjed. 

E-post: fabelsen@fhs.mil.no
Tlf: 404 90 734

Våre tilbud

Skvadronen

Luftkrigsskolens bar. Dette er møtestedet vårt på kveldstid, med sosiale arrangementer og aktiviteter.

Bedriftidrettslag

Treningstilbud til kadetter og ansatte ved Luftkrigsskolen gjennom vårt bedriftsidrettslag.

Jet Set

Luftkrigsskolens kadettmagasin. Vi produserer 3-4 utgaver av Jet Set i året. Du kan lese de digital her.

Rabatter og avtaler

En fordel ved å være medlem hos Kadettsamfunnet er blant annet våre rabattavtaler med bedrifter i Trondheim.

Vedtekter

Kadettsamfunnets vedtekter legges ut her. (Kommer snart)

Generalforsamling

Informasjon om generalforsamlingen kommer her. (Kommer snart)

Årsberetning

Informasjon om årsberetning legges ut her. (Kommer snart)

Organisering

Sjef for Kadettsamfunnet ved Luftkrigsskolen.
Leder i generalforsamling og ansvarlig for driften og tilbudene til Kadettsamfunnet.

Stillingens varighet – 1 år

Ansvarlig for økonomien og regnskapsføring i Kadettsamfunnet.
Legger frem årsregnskap ved generalforsamling.

Stillingens varighet – 1 år

Øverste sjef for bedriftidrettslagene til Kadettsamfunnet.
Har ansvar for sportslige tilbud og aktiviteter til alle kadetter.

Stillingens varighet – 1 år

Øverste sjef for vår kjære bar Skvadronen. 
Ansvarlig for barens sortiment og utvalg og sosiale tilbud i regi av Skvadronen.

Stillingens varighet – 1 år

Sjef LUMAK (Luftkrigsskolens Markedsførings Komité) er ansvarlig for integrering og synliggjøring av Luftkrigsskolen utad.
Arbeidsoppgaver drift av nettsiden, sosiale medier og Kadettsamfunnets effekter.

Stillingens varighet – 1 år

Redaktør i Jet Set er ansvarlig for utgivelsen av kadettmagasinet vårt.
Arbeidsoppgaver er økonomisk ansvarlig for Jet Set, tidsriktig innhold og samarbeid mot 07 Media.

Stillingens varighet – 1 år

Sjef KAFKA (Kadettsamfunnets Arena for Kultur og Aktualitet) koordinerer arrangement og foredrag, og er et bindeledd mellom Kadettsamfunnet og YATA (Youth Atlantic Treaty Association Norway).

Stillingens varighet – 1 år

Våre hovedoppgaver

Hvem er vi?

Kadettsamfunnet er driftet av og for personellet på Kuhaugen, men er du interessert i å være en del av Kadettsamfunnet er det selvfølgelig mulig å bli støttemedlem til en medlemspris av 150 kr.

Det er takket være alle bidragsytere som gjør det mulig for oss å drifte Kadettsamfunnet. Dette være seg alt fra tidligere kadetter og ansatte som donerer samlerobjekter til idrettslag som gir oss tøff motstand på idrettsbanen. Dette setter vi stor pris på! Er du på Kuhaugen, eller har spørsmål om Kadettlivet kan du sende mail til:
Info@kadettsamfunnet.no