Kadettsamfunnet

Pistol

FIL Pistol

I bedriftsidrettslaget for pistol er et tilbud for deg som har lyst til å bli flinkere til å skyte med pistol. Det å være dyktig med P80 er å anse som en viktig ferdighet for alle offiserer.

P80 vil bli primærvåpenet til en offiser i en rekke situasjoner. I BIL Pistol gjennomfører vi økter der fokuset ligger på de grunnleggende ferdighetene, et tilbud som er åpent for alle med brukerkurs. Det er og et stort fokus på NAKA og det trenes mye opp mot de øvelsene som gjennomføres der. 

Men pistolskyting er også gøy, og vi etterstreber å gjennomføre mer ‘dynamiske’ økter med fokus på presisjon, hurtighet og taktikk.

Det er selvfølgelig ingen hemmelighet at det er her vi dyrker våre profesjonelle skyttere til NAKA.

Timeplan

Torsdager

Klokken 16:00-18:00 (Idrettshall)

Arrangementer i pistolskyting

NAKA

Hvert år arrangeres NAKA og pistol-skyting er en av grenene det konkurreres i.

Grenleder FIL Pistol

Gudmund Lille-Mæhlum

Kull Arntzen (71)

Spørsmål?

Grenleder FIL Pistol svarer på dine spørsmål. 
Ta kontakt på Facebook eller se FIL Pistol facebookgruppe.