Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

M*A*S*H avvikles som konsept

Hei! En beskjed fra nylig påtroppende president Aurora Oseland og visepresident Kaja Svenøy i Kadettsamfunnet.


De siste årene har det blitt arrangert en større temafest med eksterne på Luftkrigsskolen, i regi av Kadettsamfunnet, kalt MASH. Konseptet har gått ut på å invitere sykepleierforeningen i Trondheim, Nutrix, opp til skolen. Sykepleierstudentene kommer opp kledd som sykepleiere, og militære deltagere er kledd ut som skadde soldater. Tradisjonelt sett var sykepleierforeningen kvinnedominert og Kadettsamfunnet mannsdominert, så denne festen har et visst rykte på seg. Som ansiktet utad for resten av sivilsamfunnet og Forsvaret generelt er ikke dette konseptet noe vi vil stå for. Vi mener det er et utdatert og sexistisk konsept som ikke passer inn i samfunnet i 2022. Derfor har vi besluttet å avvikle MASH i år. Kadettsamfunnet står for det sosiale og fritidsmessige tilbudet ved Luftkrigsskolen, og er en profesjonell organisasjon. Det har vi mulighet til å vise frem gjennom arrangement hvor eksterne er invitert. Etter vår mening gir MASH et helt feil inntrykk av vår virksomhet, våre holdninger og våre verdier som en utøvende organisasjon på en militær avdeling, og dette er bakgrunnen for avgjørelsen vår.


Denne meldingen er publisert for å fjerne eventuelle forventninger om konseptet MASH, og for å forhindre ryktespredning.
Nytt konsept – “ACE” – er lansert, og mer informasjon vil bli lagt ut fortløpende.
Ytterligere spørsmål om avgjørelsen kan rettes til aoseland@mil.no.


Takk for forståelsen.