Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

Kadettsamfunnet har hatt en lang tradisjon med å invitere sivile studenter til en større, årlig temafest. Festen har lagt til rette for relasjonsbygging og sosialisering mellom sivile studenter og kadetter, og bidratt til å skape samhold på tvers av linjeforeningene. Vi har også fått vist frem både den formelle og uformelle siden av kulturen på Luftkrigsskolen og i Luftforsvaret. 

I 2024 ønsker vi å gjenopprette denne tradisjonen med å invitere sivile studenter til fest, ved å innføre et nytt konsept: Kadettsamfunnet ønsker å arrangere en storslått aften for Trondheims framtidige profesjonsutøvere! 

Vi inviterer derfor Placebo, Psykolosjen og SALT, linjeforeningene for henholdsvis medisin, profesjonsstudiet i psykologi og grunnskolelærer til en elegant profesjonsfest. Lørdag 9. mars smelter disse profesjonene sammen i en profession fusion – velkommen til ProFusion!