Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

Æreskadett 2003: Generalmajor Olav Fridtjof Aamoth

Generalmajor Olav Fridtjof Aamoth er en kjent skikkelse i Luftforsvaret, som mange har møtt eller har et forhold til. Han er utdannet flyger, og var i perioden 1985-1991 generalinspektør for Luftforsvaret. 

Aamoth ble utnevnet æreskadett i 2003 etter hans lange, ivrige og betydningsfulle karriere i Luftforsvaret, samt hans brennende engasjement for Luftkrigsskolen. På 60-tallet jobbet Aamoth her på skolen, og har siden det både undervist og vist stor interesse for kadettene. Dette har særlig kommet til syne gjennom deltakelse på lederskaps- luftmakts- og luftmaktshistorisk seminar. I tillegg kan det nevnes at Aamoth sitt engasjement på skolen har fortsatt i stor grad også lenge etter hans pensjon. ​