Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

Æreskadett 2000: Generalmajor Werner Christie (1917-2004)

Generalmajor Werner Christie var flyger under andre verdenskrig, og bidro blant annet med hele 11 nedskutte tyske fly. Han var høyt verdsatt, respektert og dekorert for sin heroiske innsats under krigen, samt for hans militære karriere i etterkant. Luftkrigsskolens kull 72 er oppkalt etter han. 

I 2000 tredde Christie inn i rekkene som æreskadett. Nøyaktig begrunnelse er ukjent, men man vet han var svært tilstede og engasjert blant annet under Luftkrigsskolens seminarer. Christie ble beskrevet som en svært ærlig mann som talte rett fra levra, noe som ble sett opp til av mange.