Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

Æreskadett 2018: Brigader Ole-Asbjørn Fauske

Brigader Ole-Asbjørn Fauske (P) har hatt en rekke høye stillinger i Luftforsvaret
i løpet av sin karriere, som startet i luftvern. Han har blant annet vært bataljonsjef og
sjef for Bodin Leir, samt kontigentsjef for de norske styrkene i Afghanistan, og skolesjef ved Luftkrigsskolen. I senere tid har han også vært svært engasjert i veteransaken. 

I 2018 ble han gitt prisen «æreskadett» på anbefaling fra daværende skolesjef Rune
Gaustad. Dette var på bakgrunn av hans engasjement for kadettene og deres synspunkt, samt at han var en talefør mann som representerte skolen godt utad. Artig fakta om Fauske er at han i 1993 var messepresident i Kadettsamfunnet, og han skal være opphavet til at St. Barbara feires på Luftkrigsskolen.