Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

Æreskadett 2005: Høgskolelektor Anne-Marie Gorset (avdød)

Anne-Marie Gorset var en hardtarbeidende og godt likt engelsklærer her på Luftkrigsskolen, hvor hun jobbet fra 1988 til 2005. Tidligere karriere før LKSK var NRK, forlaget Aschehoug og engelsklærer på ungdomsskole.

I 2005 fikk hun tildelt prisen «Æreskadett» for hennes oppriktige engasjement som lærer, samt hennes omsorg for kadettene. Gorset hadde én visjon: kadettene skulle stadig lære og utvikle seg i engelsk-faget. Hun kalte seg selv for en «hønemor» som virkelig brydde seg om kadettene og deres trivsel. En funfact om Gorset er at hun kunne stå opp kl 0430 på morgenen for å høre og ta opp nyheter fra BBC slik at kadettene skulle få ferske, dagsaktuelle nyheter og oppgavesett å jobbe med samme dag! Hun satt kadettene først og gikk fullt og helt inn i jobben som engelsklærer.