Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

Æreskadett 1994: Sekretær Gunn Grotdal Kolstad (avdød)

Gunn Kolstad jobbet som sekretær ved Luftkrigsskolen i rundt 40 år. Under tiden da Kolstad jobbet ved skolen skrev alle kadettene sine hovedoppgaver for hånd, og hennes jobb bestod derfor blant annet av å maskinskrive alle disse oppgavene. I tillegg var det enda en stund før alle hadde egne mobiltelefoner, og Kolstad tok derfor imot og videreførte telefonsamtaler for alle og enhver.

Kolstad var en betydningsfull person for kadettene, som mange anså som en slags «ekstra mamma». Hennes lange virke, omsorg for kadettene og iherdige innsats ga henne i 1994 plass i rekkene som æreskadett.