Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

Æreskadett 2022: Generalløytnant Ingar Tore Narvhus

Ingar Tore Narvhus var en norsk offiser utdannet først som navigatør, og senere jagerflyger. Han var generalinspektør for Luftforsvaret på slutten av 70-tallet, og en del av Luftkrigsskolens første kull 1949-1951.

I 2022 fikk Narvhus tildelt tittelen æreskadett. Etter endt skolegang i 1951 har han utvist genuin interesse for skolens utvikling. I tillegg har hans idrettslige prestasjoner blitt berømmet, og han har vist tydelig at han ønsker skolens ansatte og kadetter alt godt. Narvhus sin evne til å kombinere humor og utsagn som fører til refleksjon hos mennesker i alle aldre, er en flott egenskap som personell tilknyttet Luftkrigsskolen er heldige å få bevitne. En imponerende del av begrunnelsen er det faktum at Narvhus deltok på jubileet for flytrekamp i en alder av 72 år, og gikk (lite overraskende) av med seieren i sin klasse. Det er en avgjørelse og prestasjon det står stor respekt av.