Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

Æreskadett 2011: Idrettsoffiser og major Rune Olaf Nilsen

I 2011 ble Major Rune Nilsen utnevnet til æreskadett, etter 34 år som en sentral figur på Luftkrigsskolen og i Luftforsvaret.

Bakgrunnen for utnevnelsen var hans arbeid, iver og glød for kadettene og idretten. Som idrettsinspektør i Luftforsvaret, og som idrettsoffiser for over 2500 kadetter var det et fåtall mennesker som ikke visste hvem Nilsen var da han gikk av med pensjon i 2011. Gjennom sitt arbeid på idrettsavdelingen på LKSK ble han et varemerke og fast inventar på skolen. Nilsen hadde alltid god struktur og orden på avdelingen, og viste interesse og samarbeidet godt med Kadettsamfunnets idrettslag BIL (nåværende FIL).

I hans pensjonisttilværelse holder han fortsatt god kontakt med skolen, samt er engasjert i et selvmordsforebyggende program.