Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

Æreskadett 2016: Fagarbeider Gerd Karin Nordgård

Gerd Karin Nordgård jobbet som fagarbeider på kjøkkenet på Luftkrigsskolen. Hun var et omsorgsmenneske som passet godt på at kadettene hadde nok å spise, og brydde seg om at skulle ha det bra.

I 2016 ble hun tildelt prisen «æreskadett» for den omtanken og omsorgen hun alltid viste ovenfor kadettene. Gerd er «i slekt med alle», og har i ettertid gjerne spurt gamle kadetter om hvordan det går med både partnere og barn. Dessuten ryktes det at Gerd, til tross var at hun ikke egentlig var kokk, lagde verdens beste verdens beste!