Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

Æreskadett 2016: Kaptein Jan Blom Pettersen

Kaptein Jan Blom Pettersen var idrettsoffiser i mange år ved Luftkrigsskolen, i tillegg til å være ansatt som lærer på luftmaktsavdelingen der han blant annet underviste i historie.

I 2016 ble Pettersen tildelt prisen æreskadett. Nøyaktig begrunnelse er ukjent, men man vet at han var særlig kjent for sitt sterke bånd til veteranene. Dette gjorde veien mellom kadett og veteran mye kortere. Videre var han en stor pågangsdriver for det kjente luftmakthistoriske seminaret Luftkrigsskolen holder hvert år. I tillegg hadde Pettersen et tett bånd med de kjente Luftforsvarsskikkelsene og æreskadettene; Wilhelm Mohr, Werner Christie og Ingar Tore Narvhus. Dette bidro til å knytte kadettene og historie sammen.