Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

Æreskadett 1984: Oberst Egil Selvaag (avdød)

Oberst Egil Selvaag var garnisonsprest og sjef for feltprestene.

Han ble utnevnt til Æreskadett i 1984.
På grunn av manglende hell med å oppspore informasjon, vet vi dessverre ikke begrunnelsen for at prisen ble utdelt.