Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

Æreskadett 1990: 1. amanuensis Tormod Skagfjord (1924-2003)

Tormod Skagfjord var førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. Han var en god lærerkraft og underviste i språk, visstnok både fransk og engelsk. Han hadde et mangeårig virke ved skolen, og var populær blant kadettene.

I 1990 ble han utnevnt til æreskadett.
På grunn av manglende hell med å oppspore informasjon, vet vi dessverre ikke begrunnelsen for at prisen ble utdelt.