Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

Æreskadett 2015: Brigader Øyvind Kirsebom Strandman

Brigader Øyvind Strandman har i løpet av hans 40+ års tjeneste i Luftforsvaret hatt flere viktige roller: baseforsvarsinspektør, planoffiser i Forsvarsdepartementet, sjef ARGUS og sjef LUI for å nevne noe. Han er luftvernsartillerist i bunn.

I 2015 gikk han inn i rekkene som æreskadett. Dette på bakgrunn av hans iver og glød for utdanning, og hans rolle som sentral og aktiv bidragsyter i utviklingen av skolen. Han har alltid hatt et sterkt fokus på utdanningens plass og betydning, som kommer til uttrykk gjennom deltagelse på skolens seminarer, skoleåpninger, graduasjoner og foreleser i undervisningen. Videre møter han unge kadetter med respekt og interesse i diskusjoner og undervisning, gjennom sin ydmyke og positive væremåte. Dette kombinert med hans store interesse for utdanning ved LKSK gjør at Strandman også har påvirket sentrale beslutninger som har fremmet skolens handlingsrom og utvikling.

I tillegg kan det nevnes at Strandman engasjement strekker seg over flere arenaer da han også er aktiv i LMS (Luftmilitærs Samfunn), og fikk derav tildelt LMS hederstegn ved pensjon.