JETSET

Hva er Jetset?

Jet Set er Luftkrigsskolens eget kadettmagasin. Helt siden oppstarten, initiert av et knippe ivrige kadetter i 1987, har magasinet levert alt i fra storslagen sakprosa til humoristiske artikler og morsomme innspill.

Les JETSET på nett her

Magasinet fungerte i starten som en intern skoleavis hvor målet var å forbedre kommunikasjon mellom KS I og KS II, som den gang lå på to forskjellige steder. I dag leveres Jet Set til en rekke avdelinger, både i og utenfor Luftforsvaret.

Redaktøren for Jet Set har sete i Messestyret, eller Kadettsamfunnet, som er «av kadetter, for kadetter». Jeg ønsker å strekke «av kadetter, for kadetter» enda litt lenger når det kommer til Jet Set. Magasinet er nemlig ikke bare en god blanding av aktuelle artikler som inspirerer til debatt, så vel som et herlig avbrekk fra en ellers travel hverdag for oss kadetter.

Luftforsvaret, Forsvaret, samt avdelinger og personell som er tilknyttet Forsvaret skal også kunne nyte av fruktene som skapes av kadettene ved Luftkrigsskolen. «Av kadetter, for Forsvaret» blir derfor et mer passende slagord for magasinet.

Sist, men langt i fra minst, er Jet Set et av Luftkrigsskolens viktigste uformelle talerør. Innblikkene i hverdagen på Kuhaugen, artiklene som oppfordrer til debatt, de kritiske synspunktene og selvsagt de mindre seriøse morsomhetene gir kadetter og ansatte ved Luftkrigsskolen en unik mulighet til å bli sett og hørt.

Har du noe på hjertet? En artikkel som bare må se dagens lys? Jet Set gir deg muligheten til å ytre dine tanker, ja følelser også, så lenge det er i henhold til ”vær varsom”-plakaten, og har et minimum av kvalitet.

God lesing!