Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

Intro til prosjektet

Hensikt og fremgangsmåte

Våren 2024 ble «Skvadronens minimuseum» prosjektet lansert med den hensikt å forevige den historien som gradvis går tapt. Dette med hjelp av digitale verktøy; NFC-tags (near-field communication). Det er helt trygt å bruke!

I Skvadronen vil du kunne se «tags» lik som denne. Disse kan «tæppes» slik man «tæpper» et bankkort! Prøv selv på Kadettsamfunnets priser: Minimax og Æreskadetter. Da vil du lære mer om mennesker som har betydd og gjort mye for enten Luftforsvaret, Luftkrigsskolen eller Kadettsamfunnet.

Sitter du på «tapt» historie?

Har du noe tilleggsinfo om Minimax eller Æreskadettene? Eller spørsmål om prosjektet eller teknologien generelt? Ta forbindelse med Kadettsamfunnets styre!

Komitéen

En stor takk rettes komiteen av kadettene og ansatte som jobbet med å innhente mye av den tapte historien om æreskadettene og minimaxkadettene våren 2024; Vilde Olesrud (k72), Sunniva Rusthen (k72), Ingeborg Våge (k72), Aurora Oseland (k72), Karina Pedersen (k74), Mari Bakkestuen (k74), Jo Ølberg (k74) og Ole Jørgen Maaø (førsteamanuensis).