Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

Mini Max 2023: Tobias Holtan

Tobias viste et stort engasjement for at Luftforsvarets kultur og tradisjoner skulle innlemmes i kadettenes utdanning. Gjennomgående under hele utdanningen tilrettela han for at eksterne aktører skulle kunne dele kunnskap og erfaringer med kadettene på skolen, og i gjennom sitt verv som sjef Faglig Forum (daværende KAFKA) strakk han seg langt for å gi kadettene et så godt tilbud som mulig.

  • I 2. avdeling planla han, tilrettela for, og gjennomførte Nijmegen som delegasjonssjef for 15 kadetter ved LKSK, og bidro til å gi de et minne for livet.
  • Tobias jobbet også hardt og målrettet for å få på plass en Bell som skulle stå på utstilling og være til glede for mange kadetter, lærlinger, vernepliktige, ansatte og besøkende i flere år fremover. Han lyktes, og har igjennom dette ivaretatt en bit av luftforsvarets historie for kadettene ved å få på plass helikopteret.
  • I tillegg stilte han opp i Fighting Falcons når resten av kullet hans sluttet og det manglet litt folk. Tobias stilte videre alltid opp når andre trengte hjelp, om så det var rydding av stagbar, innramming av minimax, rigging, gravering, kun for å nevne noe. Ikke minst stilte han alltid opp på både «frivillige plikter» og sosiale ting, spredde god stemning og delte kunnskap. Totalpakken han utgjorde hevet verdien av det å være et medlem av Kadettsamfunnet.