Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

Mini Max 2009: Carl Waldemar Wilhelmsen

•Carl Waldemar Wilhelmsen var kadett ved Luftkrigsskolen fra 2008 til 2011 og en del av kull 59. Under hans tid som kadett var han en aktiv bidragsyter i Kadettsamfunnet, gjennom sitt arbeid med JetSet, tilstedeværelse for sine medkadetter og som en stor bidragsyter i den daglige driften. Han bidro blant annet med dette:
 
-Være talskadett og brakkesjef for sine kullinger, og en initiativtager for det meste som skjedde på skolen.
-Hjalp generelt til i bedriften uten klaging og med en upåklagelig innsats og innstilling, som ble beskrevet som et eksempel til etterfølge.
-Var JetSet-redaktør og et engasjert og stemningsskapende medlem av Kadettsamfunnet.

•På bakgrunn av dette ble han tildelt Kadettsamfunnets ærespris, Mini Max, høsten 2009. (merk: står 2008 på vegg, det er feil)