Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

Mads M. Øyum

ProFusion

Kadettsamfunnet har hatt en lang tradisjon med å invitere sivile studenter til en større, årlig temafest. Festen har lagt til rette for relasjonsbygging og sosialisering mellom sivile studenter og kadetter, og bidratt til å skape samhold på tvers av linjeforeningene. Vi har også fått vist frem… Les mer »ProFusion