Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

Mini Max

Her kan du lese om de som har mottatt Mini Max!

Aksel Stenerud
Dag Rosenlund
Svein Holtan
Marte Gytri
Erik Pukstad

Sitter du på «tapt» historie?

Har du noe tilleggsinfo om Minimax eller Æreskadettene? Eller spørsmål om prosjektet eller teknologien generelt? Ta forbindelse med Kadettsamfunnets styre!

Komitéen

En stor takk rettes komiteen av kadettene og ansatte som jobbet med å innhente mye av den tapte historien om æreskadettene og minimaxkadettene våren 2024; Vilde Olesrud (k72), Sunniva Rusthen (k72), Ingeborg Våge (k72), Aurora Oseland (k72), Karina Pedersen (k74), Mari Bakkestuen (k74), Jo Ølberg (k74) og Ole Jørgen Maaø.