Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

Æreskadett

Klikk på bildene for å lese mer om de som er blitt utnevnt til æreskadett!

Jan Voigt
Egil Selvaag
Tormod Skagfjord
Gunn Grotdal Kolstad
Wilhelm Mohr
Werner Christie
Olav Fridtjof Aamoth
Anne-Marie Gorset
Rune Olaf Nilsen
Øyvind Kirsebom Strandman
Gerd Karin Nordgård
Jan Blom Pettersen
Ole-Asbjørn Fauske
Ingar Tore Narvhus